Usluge
 

PODRUČJE NAŠEG RADASavjetovanje vezano uz osnivanje trgovačkih društava, priprema dokumentacije te zastupanje u postupcima upisa u sudski registar
Priprema i savjetovanje o organizaciji glavnih skupština društava
Savjetovanje o pravima članova društva
Priprema organizacijskih dokumenata (poslovnici o radu uprave, nadzornog odbora, odluke organa društva i sl.)
Savjetovanje i priprema dokumentacije kod statusnih promjena društava, postupaka spajanja i preuzimanja društava
Prijenos i stjecanje poslovnih udjela i dionica društava
Savjetovanje i zastupanje u postupcima pravnog dubinskog snimanja (due diligence)

Savjetovanje i zastupanje u pregovorima oko zaključenja ugovora
Sastavljanje svih vrsta trgovačkih ugovora
Savjetovanje i izrada akata vezanih uz reguliranje odnosa s potrošačima i korisnicima usluga naših klijenata
Savjetovanje i zastupanje u sporovima između gospodarskih subjekata

Savjetovanje i izrada svih vrsta ugovora
Savjetovanje i zastupanje u postupcima naknade štete i ozljeda na radu
Zastupanje u parničnim postupcima

Provjera statusa nekretnina u zemljišnim knjigama
Priprema ugovora i dokumentacije za prijenos vlasništva
Upis stvarnih prava u zemljišne knjige
Ugovaranje najma i zakupa nekretnina
Zastupanje u vlasničkim sporovima i drugim predmetima vezanim uz nekretnine

Sastavljanje i čuvanje oporuka
Sastavljanje nasljednopravnih ugovora
Zastupanje u ostavinskim postupcima

Pripreme ugovora o radu i menađerskih ugovora
Raskidi i otkazi ugovora o radu
Priprema radnopravnih dokumenata i akata (pravilnici o radu, radnom vremenu, odluke, upozorenja i sl.)
Zastupanje u radnim sporovima

Zastupanje potrošača u postupcima vezanim uz ugovore o kreditu s valutnom klauzulom švicarski franak (CHF)

Pravni savjeti u vezi bankarskih i financijskih transakcija
Savjetovanje vezano uz instrumente osiguranja ugovora
Savjetovanje vezano uz reprogramiranje i refinanciranje kreditnih obveza

Zastupanje u stečajnim postupcima
Zastupanje u odborima vjerovnika
Zastupanje u predstečajnim postupcima te izrada predstečajne nagodbe

Zastupanje u ovršnim postupcima
Priprema i provedba upisa hipoteka i fiducija te naplata osiguranih potraživanja
Ispitivanje imovine i likvidnosti dužnika
Naplata potraživanja kroz postupak europskog platnog naloga

Zaštita autorskih prava
Pretraživanje i zaštita žigova
Savjetovanje i zastupanje u sporovima radi ostvarivanja prava intelektualnog vlasništva

Zastupanje u sudskim, upravnim i drugim postupcima iz djelokruga rada društva
Pregovaranje o izvansudskom rješavanju sporova
Priprema i realizacija nagodbi
Zastupanje u postupcima mirenja pred sudovima i centrima za mirenje

Vođenje upravnih postupaka i sporova
Savjetovanje i zastupanje u poreznim i carinskim postupcima
Zastupanje u postupcima povrata oduzete imovine

Priprema pisanih obrana
Zastupanje u prekršajnim postupcima

Load More

Back to Top