Vođenje upravnih postupaka i sporova
Savjetovanje i zastupanje u poreznim i carinskim postupcima
Zastupanje u postupcima povrata oduzete imovine