Zastupanje u stečajnim postupcima
Zastupanje u odborima vjerovnika
Zastupanje u predstečajnim postupcima te izrada predstečajne nagodbe