Priprema pisanih obrana
Zastupanje u prekršajnim postupcima