Savjetovanje vezano uz osnivanje trgovačkih društava, priprema dokumentacije te zastupanje u postupcima upisa u sudski registar
Priprema i savjetovanje o organizaciji glavnih skupština društava
Savjetovanje o pravima članova društva
Priprema organizacijskih dokumenata (poslovnici o radu uprave, nadzornog odbora, odluke organa društva i sl.)
Savjetovanje i priprema dokumentacije kod statusnih promjena društava, postupaka spajanja i preuzimanja društava
Prijenos i stjecanje poslovnih udjela i dionica društava
Savjetovanje i zastupanje u postupcima pravnog dubinskog snimanja (due diligence)