Savjetovanje i izrada svih vrsta ugovora
Savjetovanje i zastupanje u postupcima naknade štete i ozljeda na radu
Zastupanje u parničnim postupcima