Božidar Feldman HR

 

Božidar Feldman

ODVJETNIK

Božidar Feldman diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. godine, a pravosudni ispit položio je 1993. godine.
U Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore upisan je 1994. godine.
Osnivač je i član odvjetničkog društva od 1996. godine.
Aktivno se služi engleskim i njemačkim jezikom, uz pasivno znanje francuskog i talijanskog jezika.
Član je društva Croatian American Bar Association (www.croatianamericanbar.com).
Ovlašteni je izmiritelj Centra za mirenje pri Hrvatskoj odvjetničkoj komori i član Hrvatske udruge za mirenje.
Područja od posebnog interesa:
Pravo društava, Trgovačko pavo, Obvezno i ugovorno pravo, Pravo intelektualnog vlasništva, Upravno pravo
Tel. +385 98 356 790
e-mail: bozidar.feldman@matic-feldman.hr
Back to Top